ZeroLime AB

Logo

eBemanning/PRIMELINK ÄR NUMER EN DEL AV ZEROLIME

Genom ZeroLimes förvärv av Primelink med affärssystemet eBemanning, kopplas en av marknadens effektivaste rekryteringslösningar samman med ett komplett systemstöd för bemanning. Det sammanslagna bolaget kommer att effektivisera många bemanningsföretags vardag. Den integrerade lösningen används redan idag av många namnkunniga bemanningsföretag, bland annat TNG och Jurek.

ebemanning

Rekryteringssystem

ZeroLimes rekryteringssystem hjälper dig att annonsera, bedöma, rekrytera och presentera kandidater/konsulter. Vi använder smarta algoritmer som söker igenom alla ansökningar utan att du själv som rekryterare behöver vara aktiv. Tillsammans med effektiva presentationsportaler har vi därför skapat ett system som är enkelt, smidigt och kvalitetssäkrat.

eBemanning

eBemanning är ett intuitivt och smidigt bemanningssystem. Det är enkelt, lättanvänt, transparent och framför allt pålitligt - med eBemanning sparar du dyrbar tid, samtidigt som du får full koll på verksamheten. Ett bemanningsverktyg som ökar lönsamheten och kundnöjdheten.

Jobbox

ZeroLime’s Jobbox ser ut som ett klassiskt fotobås. Kandidaten har möjlighet att gå direkt in i jobboxen och genomföra en videointervju baserat på frågor som rekryteraren har valt i förväg. Videointervjusvaren laddas sen upp i rekryterarens portal för vidare bedömning.

Videointervju

Vår videointervju innebär att du som rekryterare väljer frågor som du vill att dina kandidater ska besvara, du har möjlighet att skapa unika frågor som passar din verksamhet eller välja kompetensbaserade frågor från vår frågebank. Kandidaten kan därefter besvara frågorna via sin smartphone/lösplatta och svaren laddas upp på rekryterares konto.

VIPA

Tillsammans med cut-e, som är ett av världens största assessmentföretag har vi skapat en unik lösning för rekrytering och urval. Som rekryterare väljer du relevanta tester som mäter kritiska kompetenser för din tjänst tillsammans med videointervjufrågor. Kandidater kan därefter göra hela urvalsprocessen i ett sömlöst system. Vi kallar lösningen för VIPA – Video Interviews and Psychometric Assessment.

”Sparar tid för rekryterare, kandidater och kunder”

”Effektivt arbetsflöde”

”Enkelt för kandidaterna”

Kunder

Adecco
Assessio
cut-e
McDonalds
Jurys Inn
Aer Lingus