Återanvändningen av kandidater är viktig för att kunna effektivisera flöden och öka tillsättningsgraden! - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Återanvändningen av kandidater är viktig för att kunna effektivisera flöden och öka tillsättningsgraden!

PO Wiberg, vice VD & Ägare Placera Personal

Samarbetet med Zerolime har varit avgörande för att kunna bygga ett system som följer våra behov och processer. De har skräddarsytt våra rekryterings- och bemanningssystem och även hjälpt oss att integrera dem med våra övriga IT-system. Dessutom gick själva implementeringen av systemen snabbt och smidigt vilket gjorde att vi aldrig tappade fart” säger Pär Ola Wiberg, ägare och vice VD Placera Personal AB.

Placera Personal attraherar kandidaterna genom noggranna processer och gedigen profilinformation som kan användas både direkt och vid framtida rekryteringar. Just återanvändningen av sökande kandidater är viktig för att kunna effektivisera våra flöden och öka tillsättningsgraden. Där har samarbetet med ZeroLime varit ovärderligt. 

Läs kundcase.