Bemanningssystem

Attest av tider

Vad innebär attest av tider i eBemanning?

Att attestera tider i eBemanning är snabbt, lätt och enkelt. Man får en tydlig överblick och har samtidigt snabb tillgång till alla detaljer. 

Överblicken ger en summering av exakt vad som kommer att falla ut under en period både för lön och faktura. Även TB och TG beräknas både per artikeltyp och totalt för hela perioden. Det är lätt att jämföra med tidigare perioder för att se så att allt ser normalt ut.
Systemet färgmarkerar alla tider där något avviker från schemat så att det är lätt att se vilka tider man behöver titta lite extra på. Om det är något som verkar fel, exempelvis att en tid saknar artiklar, så markeras den upp som troligen felaktig så att den inte går vidare till lön och faktura utan att rättas. Syftet är hela tiden att så mycket som möjligt ska fångas vid attesten av tidrapporter så att man minimerar risken för att behöva backa löner och fakturor när något visar sig vara fel senare i kedjan.
Attestvyn har också funktioner för att skicka ut påminnelser till de som inte har tidrapporterat hela den aktuella perioden. Antingen väljer man ut de konsulter man vill skicka till eller så skickar systemet ut till alla som inte har tidrapporterat färdigt. 

Attest av tider i eBemanning