Bemanningssystem

Ekonomi och Rapportering

Vad innebär Ekonomi och Rapportering i eBemanning?

Ekonomi är kärnan i bemanningssystemet eBemanning. I någon mån kan man säga att allt man gör i systemet i slutändan syftar till att få ut korrekta underlag för lön och faktura. Kollektivavtal, prissättning, anställningsavtal och schemaläggning bidrar på olika sätt för att ge systemet rätt input för att kunna räkna ut ett korrekt utfall för lön och faktura. 

Lön- och fakturaberäkning är bara en knapptryckning eftersom allt jobb redan är gjort i och med schemaläggning, tidrapport och attest av tider. Då har systemet allt underlag som behövs för att skapa fakturor och beräkna löner. När allt är klart så exporteras allt till ert lön- och fakturasystem antingen via en av våra integrationer eller att ni drar ut underlag för att mata in det manuellt.