Bemanningssystem

Personaladministration

Personaladministration - avtal och kommunikation

En av de viktigaste uppgifterna för ett bemanningssystem är att underlätta olika aspekter av administrationen, inte minst personaladministrationen. Som konsultchef vill man ägna sig åt relationsskapande och kundvård och inte lägga tid på manuell hantering av avtal eller annan administration. Precis det kan eBemanning hjälpa till med! 

För att underlätta hanteringen av anställningsavtal följer de vanligaste standardavtalen med färdiga i systemet. Det är enkelt att justera dem så att de passar just er verksamhet genom att byta ut fält eller lägga in er logga. Det går också bra att lägga upp helt nya mallar. Klipp in taggar för att hämta in data från systemet i rätt fält i mallen och spara in den. Svårare än så är det inte och det fungerar med alla wordfiler (.docx). Fördelen med det är att dokumentet blir färdigifyllt med den data som finns i systemet, exempelvis namn, adress, personnummer och så vidare. 

För ännu lättare administration av anställningsavtal har vi integrationer med system för digital signatur. Avtalet skickas direkt från eBemanning och den signerade pdf-filen landar på konsultkortet i systemet när det är påskrivet och klart. Helt automatiskt! 

En av de mest tidskrävande momenten när det gäller personaladministration brukar var arbetsgivarintyg. I eBemanning genereras direkt ur systemet med en knapptryckning och följer exakt den officiella mallen. Allt data, inklusive bilagor fylls i med automatik! 

Konsultportalen innehåller en rad smarta funktioner för att underlätta i relationen med era konsulter. Den smarta kommunikationsfunktionen gör att man kan skicka meddelanden direkt till en enskild konsult eller skicka Glad Midsommar till alla konsulter samtidigt. Er personalhandbok ligger alltid med när en nyanställd loggar in första gången så den inte glöms bort.

Vårt mål med systemet är att underlätta personaladministrationen så att ni kan ägna er tid åt sådant som skapar mervärde istället för att lägga tid på rutinuppgifter som går att automatisera. 

Schema i konsultportalen