Bemanningssystem

Schemaläggning

Hur fungerar schemaläggningen?

Schemaläggning är en av de mest centrala och kraftfulla funktionerna i eBemanning. I en och samma vy lägger man upp nya scheman, bemannar och kommunicerar med kunder och konsulter. Schemavyn ger också en smidig överblick och den går att vrida och vända på så att man ser schemat baserat på kund, konsult, konsultchef och man kan också välja godtycklig tidsperiod. Allt från en dag till flera månader.

Schemaläggningen kan göras antingen för enstaka pass, serier av pass eller det vi kallar för grundscheman. Grundscheman är lämpliga när man har ett mer komplext schema som 3-skift eller liknande. Då bygger man upp ett schema som går att återanvända på många uppdrag och sedan kopplar man på konsulter på det färdiga schemat. Schemat kan sedan förlänga sig med automatik så länge det behövs, tills ni sätter ett slutdatum. 

När man bokar in konsulter på korta pass så får man en snabb överblick över viktig information för att veta vilka konsulter som är lämpliga för just det här passet. Vid schemaläggningen så ser man hur långt ifrån uppdraget som en person bor och man kan också se täckningsgrad (marginal i %) beroende på vilken konsult man väljer. Fördelen med det är att man snabbt kan se vilka konsulter som är lämpliga för att sedan boka in dessa antingen direkt eller via vår smarta SMS-bokningsfunktion. 

Att eBemanning kan hantera både enkla, raka bokningar såväl som komplexa skiftscheman ger en unik flexibilitet i schemaläggningen. 

I schemavyn är det också lätt att hantera avvikelser i längre scheman såsom sjukfrånvaro på hel- eller deltid, tjänstledighet och så vidare. Läggs det in i schemat så blir prognoserna bättre och det blir enklare för konsulten att tidrapportera. 

Bokning i eBemanning