Bemanningssystem

Tidrapportering

Hur fungerar tidrapporteringen?

Att tidrapportera i eBemanning är snabbt och intuitivt. Om man jobbat enligt schema så tidrapporterar man med ett klick och är sedan klar. Behöver man lägga in avvikelser som övertid eller VAB så klickar man på rätt dag och ändrar från Arbetad tid till exempelvis VAB. Utfallet i form av rapporterade timmar syns i en överskådlig tabell i tidrapporteringsvyn.

Om konsulterna ibland blir inkallade att jobba utan att vara schemalagda först så kan ni öppna möjligheten för konsulterna att lägga in egna tider. Det kan de göra på de uppdrag de är knutna till och det styr ni enkelt inifrån systemet.

Det finns också en funktion för att stämpla direkt från en smartphone. Antingen tar eBemanning bara emot tiden som den är eller så jämförs också telefonens position med uppdragets adress för att så nära som möjligt efterlikna en fysisk stämpelklocka. Det som är smidigt med att använda stämpling är att tidrapporten är klar när konsulten går hem för dagen och det finns inget behov av att jaga tidrapporter i slutet av månaden.
Det går givetvis också bra att tidrapportera från en PC eller Mac.

Tidrapportering i mobilen på eBemanning