Kundcase

Military Work

Military Work

"Oavsett vilken bransch du vill göra karriär inom så kommer du långt med rätt inställning. Och för oss som konsulter gäller det att ha effektiva processer på plats för att kandidaterna ska hitta rätt. Zerolime har marknadens bästa gränssnitt, både grafiskt och funktionellt, vilket förbättrar upplevelsen för användarna" säger VD, Mikael Karlsson och fortsätter:
"Återanvändningen av kandidater är en annan viktig del. Tack vare att kandidaterna sparas i systemet kan de automatiskt användas igen mot andra uppdrag som dyker upp senare. Det innebär att vi kan bibehålla en hög tillsättningsgrad vilket minskar våra transaktionskostnader avsevärt" säger han.

Kundcase [PDF]
Placera Personal

Placera Personal

"Samarbetet med Zerolime har varit avgörande för att kunna bygga ett system som följer våra behov och processer. De har skräddarsytt våra rekryterings- och bemanningssystem och även hjälpt oss att integrera dem med våra övriga IT-system. Dessutom gick själva implementeringen av systemen snabbt och smidigt vilket gjorde att vi aldrig tappade fart" säger Pär Ola Wiberg, ägare och vice VD Placera Personal AB.

Kundcase [PDF]
Jurek Bemanning och Rekrytering

Jurek

”Vi har använt den integrerade lösningen i några år och är väldigt nöjda. Genom sammanslagningen kan vi nu se fram emot ännu fler tidsbesparande processer” säger Shervin Razani, VD & Grundare på Jurek Bemanning.

Kundcase [PDF]
TNG Group

TNG

”Mycket glädjande nyheter med samgåendet, vi är idag nöjda kunder till både Zerolime och Primelink (eBemanning) och har de båda systemen integrerade med varandra. Den här förändringen kommer underlätta vår digitaliseringsresa med att skapa ännu bättre integrationer och gränssnitt för våra användare samt ytterligare öka våra kandidaters och vår personals användarupplevelse” säger Åsa Edman Källströmer, VD TNG Group AB.

Adecco

Adecco

Adecco som är världens största och Sveriges tredje största personalföretag, använder Zerolime för alla sina svenska funktioner med cirka 300 användare. Sedan Adecco började använda Zerolime i december 2012 har mer än 500 000 kandidater registrerat sig i systemet. Vilket gav en ökning på 85 % jämfört med deras tidigare system. Adecco använder också systemet för konsult-/kandidatpresentationer.

Fördelarna med Zerolime är många, säger Ilona Orgmets, Head of Recruitment samt styrelseledamot på Adecco. ”Genom att använda Zerolime kan vi enkelt återanvända kandidater, idag tillsätts ca 50 % av uppdragen (ökar för varje månad) av befintliga kandidater, tidigare påbörjades en ny process för varje nytt uppdrag, genom denna återanvändning sparar vi mycket pengar på annons- och overheadkostnader, detta leder i sin tur till att vi har blivit mycket snabbare på att presentera kandidater/konsulter till kund.”

Kundcase [PDF]
McDonald's

McDonald's

”Zerolimes videointervju-lösning har förändrat och förfinat rekryteringsprocessen. Att ha videointervjuer med Zerolimes verktyg gör det möjligt för oss att träffa fler kandidater på mindre tid än det system vi tidigare använde. Det ökar våra chanser att hitta personer med rätt kvalitet till våra uppdrag. Processen är lämplig för både oss och arbetssökande. Jämfört med den gamla processen tar det nu bara 10 % av tiden och med betydligt bättre kvalitet på de anställda.”

- Michael Sandlin, HR-manager, McDonald's

Cut-e

Cut-e

"Zerolime fills a gap in the market. It will particularly benefit organisations that have ‘walk-in’ applicants, such as retail and hospitality companies, as well as recruitment agencies who want to provide clients with a shortlist of possible candidates. It can also help volume recruiters, for example those who recruit for call centres or airline cabin crew. Because it’s customisable, you can tailor it to suit any need, so it could even support event-based hiring for graduate and apprenticeship roles. Our clients have been very impressed with it.”

- Dr Achim Preuss, Chief Technology Officer & Founder, cut-e

”En stor del av utvecklingen inom assessment idag handar om att hitta smarta, kunddrivna lösningar där vi kombinerar evidensbaserade metoder med innovativa tekniska lösningar. Här har cut-e har valt att samarbeta med Zerolime eftersom vi delar värderingar kring nytta, innovation och praktisk användbarhet. Flera av Zerolimes lösningar bidrar till att föra den tillämpade urvalspsykologin framåt. cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet inom rekrytering, urval och personalutveckling”.

– Henrik Bruvik, VD cut-e

Assessio

Assessio

Assessio är Nordens ledande leverantör av arbetspsykologiska testlösningar som kombinerar psykologkunskaper och expertis med testning och toppmodern teknik för att hjälpa kunderna med allt från rekrytering, personlig bedömning och ledarskap och teamutveckling. För att skapa det högsta värdet av våra produkter och tjänster har den senaste utvecklingen inneburit att vi investerar stora resurser inom teknisk utveckling och moderna IT-lösningar. På detta område är Zerolime en av våra viktigaste partners med stort engagemang för att hitta banbrytande lösningar för att hjälpa kunder att möta framtida utmaningar.

"När vi integrerat Assessios testlösningar i Zerolime har jag slagits av hur kunderna genast tilltalas av en mycket fin användarupplevelse. Såväl arbetssökande som arbetsgivare ges ytterst moderna inblickar i hur modern rekrytering ska se ut 2015". Zerolime en av våra viktigaste samarbetspartners med sitt stora engagemang i att hitta banbrytande lösningar för att hjälpa kunderna att möta framtida utmaningar, säger Pär Cederholm, Koncernchef på Assessio.

Uppsala Universitet

Uppsala Universitet

Att välja rätt och rättvist – En experimentell studie om hur arbetspsykologisk testning och strukturerad intervju påverkar mångfald. Examensarbete psykologprogrammet 2014. Författare: Björn Elowson, institutionen för psykologi Uppsala universitet.

Läs Studien [PDF]
Uppsala University

Uppsala Universitet

Under sex månader jämfördes olika urvalsmetoder mot varandra med häpnadsväckande resultat. I en studie från Uppsala universitet jämfördes klassiska urvalsmetoder mot Assessios tester kombinerat med Zerolimes system. Hälften av de sökande till en stor aktör inom detaljhandeln slumpades till två olika urvalsgrupper, antingen blev man rekryterad via CV-granskning och djupintervju eller via test och strukturerad videointervju.

Läs studien [PDF]
Stockholms Universitet

Stockholms Universitet

Videorekrytering som urvalsmetod. Risker för diskriminering samt hur diskriminering kan motverkas i urvalsprocessen.

Lina Novén - Daniela Miller - Jeanette Liljeqvist

Stockholms universitet Psykologisk avdelning HR Arbete.

Läs studien [PDF]
Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Rekrytering utan diskriminering – En experimentell studie över etnisk diskriminering vid anställning med hjälp av strukturerad videointervju kontra ostrukturerad intervju som sker ansikte mot ansikte.

Karem Hanna

Karolinska Institutet – Examensarbete inom psykologi (2PS026), 30 poäng, vårterminen 2014.

Läs studien [PDF]