Contact

ZeroLime förvärvar Primelink med affärssystemet eBemanning - blir helhetsleverantör till rekryterings- och bemanningsföretag

Genom ZeroLimes förvärv av Primelink med affärssystemet eBemanning, kopplas en av marknadens effektivaste rekryteringslösningar samman med ett komplett systemstöd för bemanning. Det sammanslagna bolaget kommer att effektivisera många bemanningsföretags vardag. Den integrerade lösningen används redan idag av många namnkunniga bemanningsföretag, bland annat TNG och Jurek.

​FÖRELÄSNING: NYA SÄTT ATT REKRYTERA OCH SÖKA JOBB PÅ

Vidointervjuer - Kostnadsfritt lunchseminarium den 31/1!

Tid: 2018-01-31, 12:00 - 13:00 CET
Plats: Gamla Brogatan 9 vid Hötorget

Att använda strukturerade videointervjuer i rekryteringsprocessen blir allt vanligare och används idag inom de flesta branscher. 

Några av ZeroLime´s kunder är:

  • AerLingus som hitills videointervjuat tusentals piloter och CabinCrew
  • McDonald´s
  • DNB och Tetrapak, Graduates
  • Adecco

På seminariet gör vi en demo och berättar lite mer om hur våra kunder anväder systemet och vilken nytta det ger.

Anmäl dig på länken nedan!

www.zerolime.se/lunch

ZeroLime in collaboration with McDonald's presents the world's first video interview box

McDonald's tests new technology in job interviews McDonald's in Uppsala and Västerås will in spring and summer test what is probably the world's first job-box for job interviews. People who are interested in working at McDonald's can now search for jobs through video interviews directly at the restaurant without having to submit their CV and personal letter.

ZeroLime i samarbete med ​McDonald’s presenterar världens första videointervju box

McDonald’s testar ny teknik vid anställningsintervjuer McDonald’s i Uppsala och Västerås kommer under våren och sommaren att testa vad som troligen är världens första jobb-box för anställningsintervjuer. Personer som är intresserade av att arbeta på McDonald’s kan nu söka jobb via videointervjuer direkt på restaurangen utan att behöva skicka in sitt CV och personligt brev.

International assessment specialist cut‑e and ZeroLime have launched a complete mobile-enabled selection tool - and have already introduced it to a leading fast-food retailer and an airline.

International assessment specialist cut-e and video interview provider ZeroLime have launched a complete mobile-enabled selection tool - combining assessments and a competency-based video interview - to make it quicker and easier for organisations of all sizes to recruit new staff.

International assessment specialist cut‑e and ZeroLime have launched a complete mobile-enabled selection tool - and have already introduced it to a leading fast-food retailer and an airline.

International assessment specialist cut-e and video interview provider ZeroLime have launched a complete mobile-enabled selection tool - combining assessments and a competency-based video interview - to make it quicker and easier for organisations of all sizes to recruit new staff.

ZeroLime och cut-e presenterar VIPA på HR-Tech i Chicago

HR-Tech är världens största mässa inom HR. Tillsammans med cut-e har vi skapat VIPA som står för Video Interview and Psychometric Assessment. cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling.

Att använda psykometriskt valida tester tillsammans med strukturerad intervju via mobiltelefon kan sänka tiden för rekryterare med upp till 90%

Med morgondagens teknik kommer rekryteringsarbetet att effektiviseras avsevärt. För kandidaten blir det enklare att söka jobb och för rekryteraren blir det en tidsvinst på upp till 90 procent. Den nya tekniken presenterades nyligen på branschföreningens stora sammankomst.

Pressinbjudan: Förhandsvisning av hur strukturerade intervjuer via smartphone (videointervjuer) effektiviserar morgondagens rekryteringsarbete

Rekrytering är tidskrävande, samtidigt som risken är stor att missa bra kandidater. Vi presenterar lösningen som sparar tid och ökar träffsäkerheten. Välkommen till pressvisning 31 maj 2016.

ZeroLime har tillsammans med cut-e - världsledande inom arbetspsykologist testning skapat en unik lösning för rekrytering och urval.

Tid: 2016-06-14, 12:00 - 13:00 CEST
Plats: ZeroLime, Gamla Brogatan 9.

Kostnadsfritt lunchseminarium. Att använda psykometriskt valida tester tillsammans med strukturerad intervju via mobiltelefon kan sänka tiden för rekryterare med upp till 90% samtidigt som det ökar validiteten i urvalet. Kandidatens potential matchas mot färdiga jobbprofiler. Denna evidensbaserade digitala matchningsprocess visas av Mats Wernheim VD ZeroLime och Björn Elowson leg. Psykolog cut-e.

Vår kund TNG berättar hur ZeroLime´s videointevju går till!

Vår kund TNG berättar hur ZeroLime´s videointevju går till!

Lunchseminarium med Louise Anderberg, HR-direktör på TDC den 16 mars

Tid: 2016-03-16, 12:00 - 13:00 CET
Plats: ZeroLime, Gamla Brogatan 9.

Kostnadsfritt lunchseminarium. TDC använder videointervjuer I sin rekryteringsprocess, Louise Anderberg HR-Direktör på TDC berättar om vilka fördelar det har för rekryteringsprocessen.

Lunchseminarium med Louise Anderberg, HR-direktör på TDC den 16 mars

TDC använder videointervjuer i sin rekryteringsprocess.

Lunchseminarium 14/10 med Ilona Orgmets, Head of Recruitment, Adecco

Tid: 2015-10-14, 12:00 - 13:00 CEST
Plats: Gamla Brogatan 9

Rustade för framtidens rekrytering med ZeroLime. Fördelarna med ZeroLime är många, säger Ilona Orgmets, Head of recruitment på Adecco. ”Genom att använda ZeroLime kan vi enkelt återanvända kandidater, idag tillsätts ca 40% av uppdragen av befintliga kandidater, tidigare påbörjades en ny process för varje nytt uppdrag, genom denna återanvändning sparar vi mycket pengar på annons- och overheadkostnader, detta leder i sin tur till att vi har blivit mycket snabbare på att presentera kandidater/konsulter till kund.” Adecco - världens största och Sveriges tredje största bemanningsföretag använder ZeroLime för hela sin svenska verksamhet. Adecco använder även systemet för konsult/kandidatpresentationer. USP:arna med ZeroLime ur Adeccos, våra kandidaters och kunders perspektiv: • Mycket enkelt och snabbt att registrera en profil. Det har inneburit att vi fått drygt 270 000 CV:n i vår databas på två år. • Kandidatlöfte: ”När du registerat dig hos Adecco kommer du automatiskt bli matchad mot alla lediga jobb hos Adecco” • Enkelt att kommunicera med kandidater genom systemet – alla får återkoppling och det förenklar nätverkande med attraktiva kandidater (employer branding). • Välfungerande sök- och matchningsfunktion gör kandidaterna synliga för rekryteraren. (Systemet gör jobbet.) • Bra och logiskt systemstöd för rekryteraren genom hela processen. Gör att hen kan ha många processer igång samtidigt med bibehållen kvalitet och tempo. • Snygg och överskådlig kandidatpresentation till kund genom profillänk. Känns också modernt jämfört med CV i wordformat. • Enkelt att mäta och följa upp vilka kanaler för platsannonser som ger flest respektive bäst kandidater. • Videopresentation av kandidat ger rekryteraren och kunden möjlighet att få ett intryck av kandidatens personlighet istället för eller inför en intervju.

En robot talar ut - Vår kund TNG har intervjuat ZeroLime-roboten Zerobot

Vår kund TNG har intervjuat ZeroLime-roboten Zerobot

Fördelarna med ZeroLime är många, säger Ilona Orgmets, Head of recruitment på Adecco

Fördelarna med ZeroLime är många, säger Ilona Orgmets, Head of recruitment på Adecco. ”Genom att använda ZeroLime kan vi enkelt återanvända kandidater.

Urban Deli använder ZeroLime! ”Om vi skulle ha gjort rekryteringen med våra gamla metoder skulle vi inte ha grejat det.”-säger Johannes Andvaller, VD på Urban Deli.

Vad gör du när 3400 människor vill arbeta hos dig? Johannes Andvaller, vd på Urban Deli, lät de sökande intervjua sig själva.

Michael Sandlin from McDonald's - lunch seminar May 27

Michael Sandlin, HR-manager, explains and shows how the use of ZeroLimes video interview solution changed and refined the recruitment process. To have video interviews with ZeroLimes tools enable us to meet more candidates in less time than the system we used previously.

Mikael Sandlin från McDonald's - lunchseminarium 27 maj

Mikael Sandlin berättar och visar hur användandet av ZeroLimes videointervjulösning förändrade och förädlade rekryteringsprocessen. Att ha videointervjuer med ZeroLimes verktyg gör att vi kan träffa fler sökande på kortare tid än det system vi använde tidigare. Därmed ökar vi våra chanser att hitta personer med rätt kvalité till våra utsatta tjänster.

Lunchseminarium den 22 april med Kristina Langhammer

Kristina är Lektor i psykologi och ämnessamordnare för psykologi vid Södertörns Högskola, Kristina är en välkänd och ofta anlitat talare/föreläsare inom urval & screening. Kristina är även ledamot i ZeroLime´s styrelse.

Välkommen på lunchseminarium med Adecco hos oss den 21 januari, mer information och anmälan på länken.

Tid: 2015-01-21, 12:00 - 13:00 CET
Plats: ZeroLime Gamla Brogatan 15

Fördelarna med ZeroLime är många, säger Ilona Orgmets, Head of recruitment på Adecco. ”Genom att använda ZeroLime kan vi enkelt återanvända kandidater, idag tillsätts ca 40% av uppdragen av befintliga kandidater, tidigare påbörjades en ny process för varje nytt uppdrag, genom denna återanvändning sparar vi mycket pengar på annons- och overheadkostnader, detta leder i sin tur till att vi har blivit mycket snabbare på att presentera kandidater/konsulter till kund.” https://www.zerolime.se/events/?s=6

Diskriminering i urvalsprocessen när du använder magkänsla

Saxat ur studien: "ZeroLimes videointervju är själva definitionen på vad en strukturerad intervju är. I en artikel på Psychometrics Blogg kan man läsa om Björn Elowsons studie: Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att människor är lika mycket värda och förtjänar samma chans

ZeroLime till HR Tech i Las Vegas

ZeroLime Goes West och presenterar ZeroLime + Assessio = Digital Interview Assessment (ZADIA). ZADIA är ett joint venture mellan Assessio och ZeroLime. Med psykometrisk vetenskap från Assessio tillsammans med ZeroLimes innovativa rekryteringslösning inom digital intervju, finns nu den mest träffsäkra urvalsmetoden tillgänglig.

We will launch "ZeroLime + Assessio = Zadia" at HR Tech in Las Vegas

ZeroLime + Assessio digital interview and assessment - ZADIA. With psychometric science from Assessio together with ZeroLime's innovative recruitment software in digital interviewing, we have found the best screening option possible for recruitment. We will help you enhance the candidate experience, reduce time when hiring and make accurate selections.

Recruiting without discriminating - Karolinska Institutet

Recruiting without discriminating - An experimental study of hiring discrimination on ethnicity, using structured video interview (ZeroLime) versus unstructured face-to-face interview.

Fördelarna med ZeroLime är många, säger Ilona Orgmets, Head of recruitment på Adecco

Adecco - världens största och Sveriges tredje största bemanningsföretag använder ZeroLime för hela sin svenska verksamhet. Adecco använder även systemet för konsult/kandidatpresentationer.

Lunchseminarie - cut-e och Zerolime visar sin kompetensbaserade process med test och videointervju

Tid: 2014-08-27, 12:00 - 13:00 CEST
Plats: Gamla Brogatan 15

Zerolime erbjuder video- och webbaserade lösningar för rekrytering och bemanning. Zerolime delar cut-es vision att skapa effektivare, mer träffsäkra processer till en bråkdel av kostnaderna för traditionell rekrytering. Tillsammans har vi byggt en process för en global aktör inom customer service som på så vis kan plocka hem processer de annars köper av bemanningsbolag.

Hans-Peter Lindqvist has been appointed chairman of ZeroLime.

Hans-Peter Lindqvist has been appointed chairman of ZeroLime. Hans-Peter was CEO of Adecco Sweden between 2005 and 2011. During his time at Adecco, Hans-Peter was vice president of ALMEGA, Sweden's largest employer and trade organization for service. Hans-Peter was previously CEO at Rica Hotels and Accor.

Hans-Peter Lindqvist har utsetts till styrelseordförande i ZeroLime

Hans-Peter Lindqvist har utsetts till styrelseleordförande i ZeroLime. Hans-Peter var VD för Adecco Sverige mellan 2005-2011. Under den större delen av sin tid på Adecco var Hans-Peter vice ordförande i Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.