Ny release – 13 April 2016 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – 13 April 2016

April månads release av eBemanning är en underhållsrelease med några nya funktioner:

 • Profilbild
  • Möjlighet att lägga till en profilbild på resurser. Denna bild visas även vid bemanningstillfället under informationsrutan på alla resurser i listan för underlätta vem man försöker boka.
 • Underhåll
  • Diverse underhåll på databas och funktioner:
   • Uppdragsinformation
   • Tillgänglighet
   • Kundkontakter
   • Resurser
   • Dokumenthantering
   • Stämpla på arbetspass som startar dagen innan (nattskift)

Mer detaljerad information finns i våra releasenotes.