Ny release - aug 2016 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – aug 2016

I den nya versionen av eBemanning kan man enkelt lägga till helt nya mallar med automatisk hämtning av data. Det krävs inga förkunskaper om databaser eller programmering för att göra det. Befintliga formulär i Word som man idag skriver ut och fyller i manuellt kan man läsa in i systemet och komplettera med datahämtning. Ange bara vilken data som ska läggas in i formuläret och ladda sen upp mallen i eBemanning för att göra den tillgänglig för alla som jobbar i systemet. Det är precis så enkelt som det låter.

Förutom mallhantering så har vi effektiviserat hanteringen av kollektivavtal och förenklat funktionen för fakturaberäkningen.

Mer detaljerad information finns i våra release notes.