Ny release – december 2016 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – december 2016

Decembers release av eBemanning gör det möjligt att generera arbetsgivarintygen direkt i eBemanning. Med bara en knapptryckning får du fram färdigifyllda intyg med arbetstid, ob, frånvaro, garanti och prestationslön osv. Intyget är en pdf som du kan öppna och redigera i, om du önskar.