Ny release – december 2017 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – december 2017

I decembers release valde vi att ytterligare bygga ut några av våra integrationer mot andra system. Bland annat innehåller nu integrationen mot CRM-systemet Upsales, samt ekonomisystemen Fortnox och Hogia mer funktionalitet vilket automatiserar arbetet ännu mer.

Vi har även byggt ut sju av våra rapporter. Grovt går det att säga att det finns två typer av rapporter i eBemanning. De som är färdiga och de som används för att bearbeta informationen vidare i Excel genom exempelvis pivottabeller och diagram. Vi gör löpande uppdateringar i alla våra rapporter, oavsett om det är en Excelrapport eller en färdigdesignad rapport. Vi bygger även löpande nya rapporter som ni som kund automatiskt får tillgång till.

Exempel på en färdig rapport i eBemanning är ekonomiuppföljningar. Nedan rapport visar ekonomiuppföljning per kund.