Ny release – januari 2020

Januarireleasen är här. För att läsa mer detaljerad information om varje avsnitt, se våra release notes.

  • Nya och förbättrade varningar som minskar risken att göra fel
  • Förbättrad design och process kring redigera arbetspass

Övrigt

  • Tidigare visades underkonsulter som var kopplade till uppdrag men ej schemalagda två gånger i resursöversikten. Detta är nu löst.
  • Om en artikel av typen normalarbetstid raderades i ett uppdrag gick den tidigare inte att lägga in på nytt. Vi har nu löst det så det går att registrera en artikel av typen normalarbetstid om uppdraget inte redan har en sådan artikel.
  • Integrationen till Agda PS (lön) kan nu ta emot 30 tecken i adressfältet istället för tidigare 25.
  • I rapporterna ”Rapporterad tid per kund” och ”Rapporterad tid per kund med kommentar” har en mindre ändring gjorts. Tidigare visades start och sluttid för passet, oavsett vilken status tiden hade. Nu har vi ändrat så det enbart är start och slut för arbetad tid som visas. Om en person slutar 14:00 och är sjuk resten av dagen så visas alltså 14:00 som sluttid i rapporten. Observera att frånvaro mitt på dagen ej påverkar start och stopp, såvida resursen har arbetat före och efter frånvaron.