Ny release – juli 2016 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – juli 2016

Det går nu att aktivera kollegors scheman i konsultportalen vilket gör det möjligt för era konsulter att se varandras scheman. Denna funktion är bra att använda om exempelvis kollegor vill kunna se vem de skall jobba tillsammans med.

Förutom schematiderna visas en bild på kollegan, namn, e-post samt telefonnummer.

Observera att funktionen är valfri och det går att välja vilka scheman som skall visas och vilka som inte skall visas.