Ny release – maj 2018 (GDPR) - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – maj 2018 (GDPR)

I den andra releasen under maj månad får eBemanning stöd för GDPR. En ny  administratörssida för hantering av GDPR-relaterade funktioner läggs till, där er systemadministratör kan sätta regler för när de olika rensningarna skall ske.

 Administratörssidan hanterar:

  • Begära ut alla  personuppgifter om en specifik resurs. Ange personens namn och du får en ZIP-fil med all data lagrad samt ett kvitto på vad som inkluderades.
  • Ställa in tidsperiod för automatisk rensning och anonymisering av resurser, standard är ställt till 7 år. Det innebär att resurser som inte arbetat för er på minst sju år anonymiseras och samtliga uppgifter, förutom ekonomisk data raderas. Ekonomisk data sparas för att ni alltid skall kunna se ekonomin på ett korrekt sätt. Däremot anonymiseras personens namn och anställningsnummer samt var personen har jobbat så det går ej att spåra vem ekonomin tillhör.
  • Manuellt radera och anonymisera enskilda resurser. Denna funktion används i de fall en resurs begär att bli borttagen innan er standardgräns och ni godkänner detta.
  • Ställa in en tidsperiod för en mindre rensning. Denna mindre rensning handlar om att ta bort viss information en viss period efter det att personen avslutat sin anställning. Exempelvis kontonummer, närmast anhörig, inloggning osv. Ni kan själva göra inställningar både på när rensningen skall ske samt vad som skall rensas.
  • När en konsult loggar in i konsultportalen första gången visas ett meddelande som personen behöver godkänna för att komma vidare. Meddelandet är ett GDPR-godkännande från konsulten och ni kan se vem som godkänt när i rapporter. Vi har satt upp en standardtext men det går bra för er att ändra denna om ni så önskar.