Ny release – maj 2021

Hej!

Nu har maj månads release av eBemanning uppdaterats med nya funktioner. Vi är framför allt glada över att kunna presentera vår helt nya uppgiftsvy, där ni smidigt hanterar era och era kollegors uppgifter.

Följande nya funktioner eller korrigeringar finns med i denna release:

  • Helt ny uppgiftsvy, uppgiftstyp och prio samt snabbare och bättre hantering av uppgifter
  • Integration till Skovik – system för hantering av utlägg, milersättning och traktamente
  • Ersättning för röd dag till nästa vardag – nytt begrepp i kollektivavtalet
  • Passvila – nytt begrepp i arbetstidslagen
  • Ändring i logiken för integration till Hogia Lön (ej Hogia Lön Plus)

Se release notes för mer detaljer för denna release.