Ny release – mars 2017 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – mars 2017

Mars månads uppdatering av eBemanning innebär förbättringar inom två huvudområden: schemaläggning och fakturering.

Det är flera parametrar som avgör vilken anställd som passar bäst till ett uppdrag. Personens kompetens, om personen har jobbat på uppdraget tidigare och har en relation till kunden, vilken täckningsgrad uppdraget får vid bemanningen osv. Ytterligare en parameter som kan vara intressant, speciellt om det är en brådskande uthyrning, är var den anställde bor i förhållande till arbetet. eBemanning presenterar nu avståndet mellan resursens bostadsadress och uppdragets besöksadress. Detta visas vid schemaläggning och det går fint att sortera på så ni ser resursen med kortast avstånd överst.

En annan nyhet är att det nu går att fakturera fasta priser med bara ett par knapptryckningar. Uppsättningen av pris gör du direkt i uppdraget och i samma veva genererar du även fakturan som skapas och visas direkt i ditt uppdrag. Sedan är det klart!

När vi ändå jobbade på att förenkla faktureringen av fastpriser utökade vi även informationen vi skickar till ekonomisystemen.

  • Det går nu att använda ett alias till fakturaartikeln, som används istället för tidkontots namn. Exempelvis kan ni specificera vem rekryteringsarvodet gäller eller vilken tjänst er annons avser.
  • Ni kan skriva in en fakturainformation på uppdraget som följer med i varje faktura som gäller för uppdraget.
  • Det finns ett nytt fält för Vår referens som används om referensen skall vara någon annan än ansvarig i uppdraget.

Slutligen har vi även utökat justering av lön och faktura, som görs vid attesten. Vi har även här lagt in ett alias för fakturaartiklarna, för att ni enklare skall kunna specificera justeringarna.

Om ni har några frågor på de nya funktionerna är ni som vanligt varmt välkomna att höra av er till oss på Primelink!

08-410 146 40
support@zerolime.se