Ny release – mars 2018 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – mars 2018

Mars månads release innehåller en rad nyheter, ett axplock av nyheterna är:

  • En helt ny kundvy
  • Fakturainformation på kundnivå
  • Mer funktionalitet i sjuklöneberäkningen

Helt ny kundvy
I denna version av eBemanning kan vi bjuda på en helt ny kundvy, i ett modernt och användarvänligt gränssnitt. I den nya kundvyn kan du snabbt och enkelt söka på allt från uppdragsnamn till Upsales-ID (ID på ordern i CRM-systemet Upsales). För de som har integration till Upsales och rekryteringssystemet Zerolime presenterar vi även integrationsstatus som beskriver var i processen uppdraget befinner sig. Det kan vara för rekrytering i Zerolime, tillsatt, slutfakturerat eller en tillbakadragen order.

I vyn visas även den konsult som senast var bokad i uppdraget. Om uppdraget innehåller flera resurser visas antalet resurser istället för namn.

Fakturainformation på kundnivå
För er som har flera uppdrag på samma kund är det smidigt att sätta all fakturainformation på kundnivå och låta den ärvas ner till uppdrag. Det går sedan att göra undantag på uppdragen, i de fall informationen skall avvika. När ni i ett senare skede uppdaterar informationen på kund ändras den på alla uppdrag, förutom de fält som är undantag.

Mer funktionalitet i sjukberäkningen
Det har tidigare gått att bryta ut OB vid sjuk och skickat över det med en annan löneart till lönesystemet. Detta går nu även att göra på övriga tidkonton, som exempelvis arbetstidsförkortning och skiftformstillägg. Detta gör att det framgår mycket tydligt på lönespecifikationen vad sjuklönen består av.