Ny release – mars 2021

På kvällen torsdagen den 4/3 är det dags för en ny version av eBemanning. Den stora nyheten för mars månad är en ny integration till Fortnox lön som är byggd på API. Det innebär att det inte krävs en filöverföring, utan resurser och löner skjuts direkt in till Fortnox lön i realtid.

För manual kring integrationen till Fortnox lön, kontakta oss på support@zerolime.se. Manualen beskriver vad som krävs för att komma igång samt hur integrationen fungerar.

Ny arbetsgivaravgift

Vi har även uppdaterat eBemanning med nya regler för arbetsgivaravgiften som trädde i kraft för en tid sedan och som gäller retroaktivt från 1/1-2021.

De nya reglerna, som är tillfälliga och gäller tom. 31/3-2023 säger att personer mellan 19-23 år har en arbetsgivaravgift på 19,73 % på upp till 25 000 kr per månad. Överskjutande lön har 31,42 % arbetsgivaravgift.

Dessa påslag finns nu med i våra ekonomirapporter och integrationer så att TB räknas ut på korrekt sätt.

Övrigt i releasen

  • Stöd för samordningsnummer

eBemanning har sedan tidigare haft stöd för samordningsnummer vad gäller att registrera dem i systemet. Nu har vi utökat stödet så det även omfattar beräkning av arbetsgivaravgift i rapporterna. Det går alltså bra att använda samordningsnummer och få korrekt kostnadspåsalag i prognos och ekonomiuppföljning.

  • Knyter månadspris till personen

I förra versionen införde vi utökad och förbättrad hantering av månadspris. I rapporter var månadspriset knutet till uppdraget men vi har nu ökat på det så månadspriset även visas på personen. Det innebär att om ni tittar på rapporter utifrån resurs, som exempelvis om ni söker fram en resurs i prognosrapporten visas intäkten även där. Undantaget är om ni har ett månadspris utan resurspåvekran, då knyts inte månadspriset till en resurs varken i prognos eller i utfall.

  • Rättning i integrationen till Get Accept

Tidigare gick det att redigera i fält i anställningsavtalet som i Get Accept var inställda som ej redigeringsbara. Detta är nu löst.