Ny release – november 2015 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – november 2015

I novembers version av eBemanning har vi fokuserat på att förbättra stödet för övertid ytterligare genom att erbjuda funktionalitet för övertid på lediga dagar. eBemanning känner av om övertiden avser arbetsdagar och genererar ersättning baserat på regler för det eller om övertiden avser arbete på ledig dag och då genererar andra ersättningar.

Övertid på ledig dag är en typ av övertid som förekommer i flera avtal och för flera branscher, både på tjänstemannasidan och arbetarsidan.