Ny release – oktober 2017 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – oktober 2017

Oktober månads release är en större release där hela attestvyn uppdaterades till en modern och funktionell vy. Våra kreativa utvecklare har kombinerat snygg och modern design med användarvänlighet och funktionalitet för att du som användare skall få så bra överblick som möjligt. Vilket faktiskt är det stora syftet med denna vy – överblick och kontroll. Du skall tydligt se konsultens tid, kostnad och intäkt för din valda period. Du ser en övergripande summering över vald period men kan även se detaljer per dag.

För att du inte skall spendera dyrbar tid i onödan hjälper eBemanning dig genom att visa vilka tider som konsulten har ändrat och som du därför kanske behöver titta lite närmare på. Resterande tider räcker att skumma igenom och massattestera.

Om konsulten glömt att tidrapportera kan du enkelt påminna via mail eller SMS. När tiderna är attesterade finns de kvar i vyn så du kan med fördel använda vyn för uppföljning och kontroll i efterhand.