Ny release – september 2017 - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Ny release – september 2017

I september månad gjorde vi en underhållsrelease av eBemanning då vi även passade på att uppdatera ett antal rapporter och ge er tillgång till en helt ny rapport.

Ny rapport – Konsulter med avslut
Denna nya rapport visar alla konsulter som avslutar ett uppdrag inom den valda datumperioden. Syftet med rapporten är att ni proaktivt skall kunna jobba med att sälja in en förlängning hos kunden eller hitta nya uppdrag till konsulten.

Uppdatering rapporter
I flera av ekonomirapporterna och även i prognosrapporten har vi lagt till ett sökfält för resursens namn. Detta förenklar avsevärt om ni vill se en ekonomirapport på enbart en konsult.

Uppdatering rapport – Avslutade eller påbörjade anställningsperioden
Denna rapport visade tidigare alla resurser som börjar eller slutar under vald datumperiod. Vi har avgränsat det till att enbart visa anställda personer och sorterar därför bort underkonsulter. Syftet med rapporten är att kunna se vilka personer som behöver uppdateras i lönesystemet om ni ej använder en integration för detta.