AON (Cut-e)

AON (Cut-e) Psykometriska tester

Integrationen

Psykometriska och kompetensbaserade tester blir en allt viktigare del av rekryteringsprocessen och används allt oftare brett i processen för att tidigt identifiera potentiellt högpresterande kandidater. En av de marknadsledande aktörerna är AON (tidigare Cut-e) vars tester spänner över en stor mängd industrier och används inte bara vid rekrytering utan också för utveckling av egen personal och för att identifiera och behålla högpresterare internt. 

För att underlätta användandet av tester och för att minimera den administrativa bördan för rekryterare så har Zerolime byggt en integration som gör att tester kan skickas ut direkt från Zerolimes rekryteringsverktyg utan att först behöva logga in hos AON. Kandidaterna gör testet på vanligt sätt hos AON och det detaljerade resultatet finns kvar där (bland annat av GDPR skäl) men man kan se i Zerolime direkt att testet har utförts tillsammans med ett övergripande resultat. 

Kandidater som redan gjort ett test i en annan rekryteringsprocess kan återanvända testet under förutsättning att det inte gått för lång tid sedan testet gjordes.

Hur fungerar det?

Testerna skapas genom att man inne i Zerolime väljer vilka tester som ska ingå i den testsvit man vill använda sig av för just den aktuella rollen.

Snap-it (kompetensbaserade) profiler skräddarsys direkt inifrån Zerolime för att ange vilka kompetenser som ska ligga till grund för utvärderingen av kandidatens svar.