GetAccept

GetAccept digital signatur

Vad är GetAccept

Tillsammans med vår partner GetAccept erbjuder vi en integrerad eSignering för anställningsavtal med mobilt BankID, dubbelautentisering med SMS eller click-to-sign. Med GetAccept kan ni behålla den personliga känslan i kontakten med kandidaten och konsulten samtidigt som ni gör det enkelt att följa upp och kommunicera med varandra.

Anställningsavtalen skickas direkt från eBemanning och lagras i eBemanning när de är signerade och klara, utan behov av att spara ner och ladda upp filer. Allt sköts av integrationen. 

Använd anställningsavtalet för att samla in kompletterande information om den nyanställde. Den information som konsulten kompletterar anställningsavtalet med (närmast anhörig, bankkontonummer osv) kan om ni vill gå vidare och lagras direkt in i eBemanning. 

All information som ni har i eBemanning om konsulten fylls med automatik på i avtalet men det går också att manuellt redigera om det är något specifikt som ska ståi avtalet som inte finns i systmet. 

Så fungerar integrationen

Eftersom både eBemanning och GetAccept är SaaS-lösningar sätter man upp integrationen genom att koppla ihop sina konton i de båda systemen. Sedan sköts kommunikationen direkt mellan systemen. 

Läs mer om GetAccept för branschen HR och rekrytering: https://www.getaccept.com/sv/branscher/hr-och-rekrytering