iPool

Integration mellan iPool och eBemanning

Hur fungerar integrationen?

Integrationen mellan iPool och eBemanning gör så att man kan arbeta på vanligt sätt i iPool med all den funktionalitet som iPool erbjuder och samtidigt få tillgång till ekonomifunktionerna i eBemanning. 

När en konsult har tidrapporterat i iPool så går tiderna över till eBemanning där den underliggande ekonomin räknas ut. Baserat på vilka avtal som är kopplade och hur prissättningen fungerar så tas både löne- och fakturaunderlag fram direkt. I eBemanning går man igenom och granskar alla tider på vanligt sätt innan den slutliga lön och fakturaberäkningen. 

Mer information om iPool finns här: Personalpool | ipool