Upsales CRM

Upsales CRM

Beskrivning av Upsalesintegrationen

Zerolimes Upsalesintegration skapar ett sammanhållet flöde från försäljning till färdiga underlag för lön och faktura. Det innebär att säljarna jobbar på vanligt sätt i Upsales och när en affär blir vunnen så triggar det igång integrationen som då skapar upp kund (om den inte finns tidigare) och uppdrag i Zerolimes system. All relevant information följer med över så konsultchefer och rekryterare har full koll på vad som har sålts och vad som är överenskommet med kunden. 

När ett uppdrag genererar ekonomi, antingen som rekryteringsfakturor eller schemaläggning för personaluthyrning så läses ekonomin tillbaka in i Upsales så säljarna kan följa dag för dag exakt hur mycket intäkter som deras kunder genererar och förväntas generera framöver. 

Om ett uppdrag skulle pausas, exempelvis för att man inte hittar en lämplig kandidat, så syns det direkt i Upsales att uppdraget är satt på paus. 

Upsalesintegrationen skapar verkligen en helhet av flera fristående system och gör att varje yrkeskategori kan jobba i specialiserade system. I och med det så behöver man helt enkelt inte nöja sig med ett allt-i-allo system som kan lite av varje men egentligen inte är riktigt bra på någotZer

Hur fungerar det?

Integrationen med Upsales fungerar så att det i princip inte krävs någon extra handpåläggning utan att man jobbar som vanligt i systemen och integrationen går igång när det finns information att skicka mellan systemen. Eftersom alla systemen är SaaS-system så kopplas de helt enkelt ihop och sedan sköts allting i bakgrunden vilket innebär att man inte behöver manuellt trigga igång överföring av data.