English  Svenska

Zerolime Sweden AB, (556989-9296, ”Zerolime”, ”vi”, ”oss”), skyddar och respekterar din sekretess. Denna integritetspolicy beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar den.

Personlig information som vi samlar in från dig

Hur använder vi din personliga information?

Din personliga information kommer att samlas in och hanteras av oss för följande ändamål:
  1. för att föreslå produkter och/eller andra tjänster till dig
  2. för att upprätthålla vår affärsrelation
  3. för att besvara dina frågor när du kontaktar oss
  4. för att skicka dig annan information, t.ex. inbjudningar till evenemang, som kan vara av intresse för dig

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt, med hänsyn till syftet med behandlingen eller så länge du vill ta emot vår information. När som helst kan du kontakta oss och be oss ta bort dina personuppgifter.

Dela med tredje part

För att underlätta vår användning av din information och förse dig med uppgifter eller för att besvara en förfrågan du gör, kan vi komma att dela din information med en tredje part. Detta kommer endast att ske under följande omständigheter:

Var din personliga information lagras och bearbetas

Som beskrivs i avsnittet ovan ”Dela med tredje part” delar vi dina personuppgifter med tredje part så som leverantörer, entreprenörer och samarbetsparter. Om vi använder en tredjepartsleverantör, entreprenör eller samarbetspart, kommer dina personuppgifter fortfarande att vara under vår kontroll och vi har rutiner för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad. Sådana tredje parter är baserade inom EU.

Vi strävar efter att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna policy.

Datasäkerhet

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, bör du vara medveten om att överföring av information via internet inte är helt säkert och vi kan inte garantera säkerheten av din personliga information som skickas via e-post eller andra kanaler till tredje part. Därför är varje överföring på din egen risk. Vi kommer att följa strikta rutiner och adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, radering eller överföring av denna personliga information.

Dina rättigheter, hur du kommer åt, korrigerar och raderar din personliga information

Enligt gällande dataskyddslagar har du följande rättigheter:

Om du vill göra dina rättigheter gällande, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Du har också rätt att klaga på vår behandling av din personliga information till ansvarig dataskyddsmyndighet.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats och i våra webbaserade produkter. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök inklusive spårningsanvändning.

Ändringar av denna policy

Villkoren i denna policy kan ändras från tid till annan. Vi publicerar väsentliga ändringar av denna policy på denna webbplats.

Kontaktuppgifter

Ifall du har frågor om denna policy eller om dina hanterade personuppgifter, så kan du kontakta oss via adressen nedan:

Zerolime Sweden AB
E-postadress: info@zerolime.se

Integritetsskyddsmyndigheten via kontaktuppgifterna nedan:

Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se