Zerolime Recruit - Rekryteringsverktyg

Rekryteringssystem

Zerolimes rekryteringssystem – Recruit – är ett av marknadens mest kraftfulla och lättarbetade system. Med Zerolimes rekryteringsverktyg så får du ett system som går att skräddarsy för er rekryteringsprocess och för ert sätt att arbeta med kandidater. 

Rekryteringssystemet har fullt stöd för onlinerekrytering där hela processen går att sköta digitalt. Hela vägen från annons (eller sökning bland era existerande kandidater) till att kandidaten presenteras för kunden eller till går vidare till ett interims- eller bemanningsuppdrag. Tack vare vår inbyggda videorekrytering kan intervjuer genomföras och gås igenom direkt i systemet där kandidaten gör intervjun i sin iPhone eller Androidtelefon i vår smarta app. 

Smarta profillänkar gör att man kan presentera kandidater utan att maila över CVn. I Zerolimes rekryteringssystem ställer man in vilken information som ska med ut till i profillänken och hur länge länken ska vara aktiv. Man kan även skicka med videointervjuer som en del av en kandidatpresentation. 

Återanvändning av kandidater

Att hitta kandidater som redan finns i databasen är ett av de viktigaste sätten för att tillsätta uppdrag snabbare med bibehållen kvalitet och precision. Det innebär också en fantastisk service till kandidaten som får ett jobb de inte ens sökt.

Videorekrytering inbyggt i zerolimes rekryteringssystem

Videorekrytering

Videorekrytering gör att kandidaterna själva kan göra en intervju vid en tid och en plats som fungerar för dem. Som rekryterare kan man sedan gå igenom intervjuerna i lugn och ro där alla har svarat på exakt samma frågor.

Kandidatpresentation via profillänk i Zerolimes rekryteringsverktyg

Presentation av kandidater

Kandidater presenteras med hjälp av presentationslänkar där man som rekryterare kan ställa in exakt vilken information som ska visas. Det är ett snyggare och mer GDPR-säkert sätt att presentera kandidater än att exempelvis maila över CVn och kandidatbeskrivningar.

Kandidatupplevelse

Kandidatupplevelse

I Zerolimes rekryteringsverktyg kan man själv styra över kandidatupplevelsen. Man är inte bunden av färdiga mallar eller andra begränsningar i hur kandidaten tas om hand på er sida.

Digital referenstagning i Zerolimes rekryteringssystem

Digital referenstagning

I Zerolimes rekryteringsverktyg finns en smart funktion för att samla in referenser digitalt. Skicka ut formulär och sammanställ resultaten direkt i systemet, snyggt, enkelt och snabbt.

Zerobot hjälper till att hitta kandidater

Zerobot

Zerobot är en smart liten funktion som hjälper till att hitta kandidater som passar in i ett visst uppdrag, en bidragande orsak till att våra kunder uppnår en hög grad av återanvändning av sina kandidater.