Rekryteringssystem

Återanvändning av kandidater

Vad innebär det att ha hög återanvändning av kandidater?

Våra mätningar visar att våra kunder har i genomsnitt drygt 45% återanvändning av kandidater. Det innebär att närmare varannan kandidat som tillsätts får ett annat jobb än det de ursprungligen sökte. Tänk på vilken fantastisk service det innebär för kandidaten: de erbjuds (och accepterar) ett jobb som de inte ens behövde söka. För er och för kunden innebär det att tillsättningen går mycket snabbare eftersom kandidaten redan finns i databasen och redan har varit igenom ett antal steg i rekryteringsprocessen i ett annat uppdrag. Förutom att spara tid så sparar det en hel del annonskostnader. 

Hur uppnår man hög återanvändning?

Det här är den vanligaste frågan vi brukar få när vi träffar nya presumtiva kunder. Vad är det som gör att Zerolimes kunder uppnår så hög återanvändning? Svaret är att det är en blandning av systemstöd och arbetsprocesser. Givetvis måste systemet underlätta för att återanvändning ska vara förstavalet och göra det lätt att hitta kandidater och lätt att rekommendera in kandidater i nya processer. Det krävs också ett arbetssätt som stöder att återanvända kandidater där ingen rekryterare håller på “sin” favoritkandidat utan alla hjälps åt med att tillvarata de stjärnor som kommer tvåa eller trea i en process. Vi har lång erfarenhet av detta och kan hjälpa till med att gå igenom arbetssätt och processer så att ni också kan få en hög återanvändning av kandidater. En kandidatdatabas ska inte vara ett svart hål där kandidater försvinner, det ska vara en av era största tillgångar och viktigaste resurser. 

Sökprofil för återanvändning av kandidater