Rekryteringsverktyg

Kandidatpresentation

Vad innebär kandidatpresentation via profillänk?

Kandidatpresentation via presentationslänk är ett bättre sätt att skicka slutkandidater till kund eller anställande chef för att gå i mål med en rekryteringsprocess. I praktiken innebär det att man direkt från systemet skickar ett mail med en länk dit kunden kan gå för att granska de kandidater som ni valt ut för det här steget i processen.

Innan en presentationslänk skickas ut så ställer man in exakt vilken information som ska med. Exempelvis vilka kvalifikationer som är relevanta för just det här jobbet och vilka dokument som ska finnas med. Om det finns en videopresentation kan man välja att skicka med den och man kan också välja om alla frågor i intervjun ska med eller inte. Innan mailet går iväg så kan man förhandsgranska exakt vad kunden ser när de klickar på profillänken.

Kandidatpresentationen är givetvis brandad med era färger och det utseende ni valt för att kunden direkt ska känna igen var kandidaten kommer ifrån.

Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut när man ställer in mottagare för ett utskick och hur länge kandidatpresentationen ska vara tillgänglig. 

Kandidatpresentation med profillänk