Rekryteringssystem

Kandidatupplevelse

Vad innebär en bra kandidatupplevelse?

Kandidatupplevelse är något som är väldigt situationsberoende. Det innebär att en upplevelse som är rimlig och relevant i ett sammanhang inte behöver vara det i ett annat. Det är därför det snabbt blir problem med rekryteringssystem som har fasta och icke flexibla lösningar för kandidatupplevelse. Det viktiga är att ni kan styra över hur en kandidat upplever att ha att göra med er som företag och att det är en upplevelse som är konsekvent med hur ni vill positionera er på marknaden. En kandidat ska känna igen sig hela vägen från annons till anställning och då gäller det att kedjan håller ihop hela vägen.

Kandidatupplevelse går långt bortom att ha en karriärsida som är brandad med ert varumärke och era färger. Det handlar om hela upplevelsen av att ha kontakt med er och att kommunicera med er som företag. Ju mer ni använder er av digitala verktyg desto viktigare blir naturligtvis dessa för att bibehålla kandidatens bild av er som företag. 

Vi på Zerolime tror på att ge er våra kunder möjligheten att själva styra över kandidatupplevelsen. Vi tror också på att systemet kan underlätta med att exempelvis se till att alla kandidater får återkoppling på sin ansökan så att ingen behöver uppleva att de inte ens fick ett svar. Det är helt enkelt många olika delar som tillsammans bildar era kandidaters upplevelse av att ha göra med er som företag. Vårt jobb som systemleverantör är att underlätta för er att åstadkomma den kandidatupplevelse som är relevant för er verksamhet i er bransch.