Rekryteringssystem

Digital referenstagning

Vad innebär digital referenstagning?

Digital referenstagning är ett sätt att automatisera och snabba upp processen med att ta referenser på en kandidat. Istället för att ringa till referenterna så skickas en länk till ett formulär där referenten kan besvara frågorna. Ni styr själva över vilka frågor som ska ställas och vilka format svaren ska ha, fritext eller flervalsfrågor till exempel. En av de stora fördelarna med digital referenstagning är att rekryteraren slipper att jaga referenter på telefon och för referenten innebär det att de kan göra referenstagningen när det passar dem. 

Formulären som skickas ut vid digital referenstagning är givetvis anpassningsbara så att ni kan få ert utseende och er branding på formulären. 

Om det är flera referenter så sammanställs svaren i en referensrapport där ni kan välja vilka referenser som ska vara med. Ni väljer också om personuppgifter ska vara synliga eller inte i rapporten. 

Digitala referenser är kopplade till kandidaten i systemet och går därför att återanvända i andra rekryteringsprocesser så man inte behöver kontakta samma referenter flera gånger. 

Om man hellre vill genomföra referenstagningen via telefon så går det utmärkt att som rekryterare ta över formuläret och fylla i det manuellt när man pratar med referenten. Då får man ändå in alla uppgifter i systemet och kan dra ut sammanställningar av referenser.

Digital refernstagning i Zerolimes rekryteringsverktyg