Rekryteringssystem

Videorekrytering

Vad innebär videorekrytering?

Zerolime har lång erfarenhet av att jobba med videorekrytering och var en av de första ATSerna som inkluderade video som ett verktyg i rekryteringsprocessen. Våra videointervjuer bygger på att rekryteraren sätter upp ett antal frågor som ska besvaras av kandidaterna och sedan genomför kandidaterna videorekryteringen via sin mobiltelefon (iPhone eller Android) vid ett tillfälle som passar. 

Videointervjun efterliknar en verklig intervjusituation på så sätt att intervjun inte kan pausas eller startas om, precis som vid en intervju ansikte mot ansikte. Fördelen med det är att man får en så naturlig bild som möjligt av kandidaten. Om man kan göra om intervjun tills den sitter så blir det ett helt annat och mer repeterat intryck av kandidaten.

Videointervjuer kan antingen användas fristående eller som en integrerad del i en rekryteringsprocess i Zerolimes Rekryteringsverktyg. Videointervjuer används ofta för att snabbt få en bra bild av kandidater och kan exempelvis ersätta en första telefonintervju eller en initial CV-granskning. Fördelen med det är att man slipper problemet med att boka in intervjutider med alla kandidater och man får en djupare och bättre bild av en kandidat än vad ett CV kan ge. Det strukturerade formatet på videointervjun innebär också att alla kandidater får svara på exakt samma frågor och därmed har samma chans att presentera sina styrkor och färdigheter. 

Den här studien från Uppsala universitet ger mer bakgrund om fördelarna med just en strukturerad videorekrytering: Uppsala Universitet – Björn Elowson – Att välja rätt och rättvist

Videorekrytering med Zerolime