Rekryteringssystem

Zerobot

Vad är Zerobot

Zerobot är en funktion som gör att man kan ställa in en kravprofil på ett uppdrag och direkt hitta kandidater som matchar kravprofilen och löpande få nya kandidater tillagda i uppdraget. Matchningen går att göra väldigt exakt och granulär eller bredare och mer generellt beroende på hur snäv man vill vara i sitt urval. Kandidaterna läggs in i den första fasen i urvalsprocessen och kan sedan hanteras som alla andra kandidater. 

Zerobot är en av de viktigaste orsakerna till att Zerolimes kunder har en väldigt hög grad av återanvändning av kandidater. Fördelen med återanvändning är att det går mycket snabbare att hitta en bra kandidat än genom att börja med en annons. Det är också en fantastisk service till kandidaten som kan erbjudas ett jobb som de inte ens har sökt men som är relevant baserat på personens profil. 

Systemet vet att kandidaterna är inlagda av systemet så om en kandidat bedöms som inte intressant så skickas det inte ut något avslagsmail såvida inte rekryteraren har varit i kontakt med kandidaten. Det går alltså inte ut mail till kandidater som inte vet om att de varit med i en process.

Zerobot hjälper till att hitta kandidater