Sammanfattning av det första halvåret - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Sammanfattning av det första halvåret

Vi på Primelink tog över systemet eBemanning vid årsskiftet 2014/2015 så nu har vi snart hållit på i sex månader. Den här tiden har gått fort och samtidigt har det hänt väldigt mycket.

Det mest glädjande under året är att vi haft en fantastisk tillströmning av nya kunder. Vi har ökat vår kundbas med 250% under de första 6 månaderna! OK, vi började från en låg nivå men det är ändå en enorm tillströmning av kunder och faktiskt något mer än vår mest optimistiska prognos innan vi körde igång.

Vi har också hunnit med att göra sex stycken releaser av systemet. En del av dem har varit mindre med småjusteringar och mindre tillägg medan andra varit större med betydande ny funktionalitet. Vi siktar på att hålla det tempot med en ny release per månad även framöver så att alla som använder eBemanning ser kontinuerlig förbättring och utveckling. Alla kunder får alltid tillgång till alla nyheter samtidigt i och med att hela uppgraderingen görs av oss och sedan finns tillgängligt vid nästa inloggning i systemet.

Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder och samarbetspartner för de första sex månaderna och vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans under lång tid framöver!

Trevlig sommar!