Wise Group effektiviserar sina processer med eBemanning från Zerolime - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

Wise Group effektiviserar sina processer med eBemanning från Zerolime

Wise Group och Zerolime har tecknat avtal om införande av eBemanning, ett molnbaserat bemanningssystem för uthyrning av konsulter. Implementation pågår och systembytet sker månadsskiftet september-oktober 2019. 

Syftet med denna satsning är att Wise Groups dotterbolag, som arbetar konsultuthyrning, vill förbättra sina medarbetares vardag genom att byta ut två olika system mot ett gemensamt affärssystem och valet föll på eBemanning. Verktyget integreras fullt ut med de befintliga system som Wise använder idag för rekrytering, CRM, lön- och ekonomi. Med dessa olika och specialiserade verktyg får man nu ett komplett systemstöd och ett gemensamt arbetssätt.

– Ett stort men naturligt steg för oss på Wise, säger Charlotte Berglund, CFO på Wise Group. I vår fortsatta utveckling behöver våra dotterbolag ett modernt och branschledande bemanningssystem för att effektivisera sina interna processer och kunna skapa en attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna. Vi vill också vara fria att välja moderna verktyg för våra olika processer utan att ge avkall på samverkan mellan våra andra system.

Investeringen i eBemanning ligger i Wise Groups övergripande utvecklingsplan med syfte att höja effektivitet och precision, samt frigöra tid för att kunna göra det som är viktigast för våra dotterbolag– fokus på relationen med våra kunder och konsulter, säger Charlotte.

– Vi tackar för förtroendet att bli en del av Wise Groups fortsätta tillväxtstrategi. Med vår SaaS-tjänst eBemanning och med smidiga integrationer till andra system och appar, kommer användarna att kunna arbeta bättre med att rekrytera och bemanna rätt konsult till rätt uppdrag. Systemet räknar automatiskt ut ekonomin och skickar det vidare till lönesystem och ekonomisystem för korrekta löner och arvoden, samt rätt kundfakturor. Verktyget tillgodoser också olika informationsflöden och har en lättanvänd tidrapportering för konsulter ute på uppdrag. Minst lika viktigt är att Wise Group också får träffsäker rapportering och analys, säger Andreas Johansson, försäljningschef på Zerolime.