ZeroLime förvärvar Primelink med affärssystemet eBemanning - Zerolime Rekryterings- och bemanningssystem

ZeroLime förvärvar Primelink med affärssystemet eBemanning

Genom ZeroLimes förvärv av Primelink med affärssystemet eBemanning, kopplas en av marknadens effektivaste rekryteringslösningar samman med ett komplett systemstöd för bemanning. Det sammanslagna bolaget kommer att effektivisera många bemanningsföretags vardag. Den integrerade lösningen används redan idag av många namnkunniga bemanningsföretag, bland annat TNG och Jurek.

Bemanningsbranschen har länge varit svältfödd på alternativ när det handlar om systemstöd. Valet har stått mellan att själv utveckla kostsamma system eller att köpa ett system för alla processer. Ett bemanningsföretag har, utöver lön- och ekonomisystem, ofta behov av systemstöd inom flera olika processer, exempelvis rekrytering, bemanning och försäljning. Men det har inte funnits några fullt integrerade lösningar mellan fullvärdiga system förrän nu.

Läs hela pressreleasen här